cat-do-be-tong-huyen-binh-chanh-02

Cát đổ bê tông được khai thác tại các con sông lớn và vận chuyển về bãi của Vạn Thành Công

Cát đổ bê tông được khai thác tại các con sông lớn và vận chuyển về bãi của Vạn Thành Công.

Cát đổ bê tông được khai thác tại các con sông lớn và vận chuyển về bãi của Vạn Thành Công.